Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

           กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2559 งานชัยพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 32 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และใช้ทักษะด้านกีฬานำมาแข่งขัน และให้นักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

  

          โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล เป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

          กิจกรรมออกกำลังกายสนองนโยบาย ให้หน่วยงานออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม...

 

                ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทายานุกูล น้องถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม...

     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือพักแรม เพื่อฝึกทักษะในการเอาชีวิตรอด ในด้านการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร

 

นายวันชัย พิริยะประภากุล
ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เนื้อหายอดนิยม