Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

          คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันครู

อ่านเพิ่มเติม...

          ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันครู และกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วันที่ 16 มกราคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

           กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2559 งานชัยพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 32 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และใช้ทักษะด้านกีฬานำมาแข่งขัน และให้นักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

  

          โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล เป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

          กิจกรรมออกกำลังกายสนองนโยบาย ให้หน่วยงานออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร

 

นายวันชัย พิริยะประภากุล
ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เนื้อหายอดนิยม

Scott Adkins Ninja II Scott Adkins Full Movies 2017 Khmer Sabay9
The Golden Voyage of Sinbad Chinese Movies Khmer Sabay9