พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2561
Get Adobe Flash player

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

 

           โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล โดยนายวันชัย พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี