กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
Get Adobe Flash player

          10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล โดยนายวันชัย  พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้แม่ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพันธ์ระหว่างแม่และลูก และมีการแสดงของนักเรียนที่แสดงออกถึงความรักที่ม่ีให้ต่อแม่