ทัศนศึกษา ป.1-2
Get Adobe Flash player

          14 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาเพื่อเป็นการศึกษานอกห้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ณ ฟาร์มแกะพัทยา นักเรียนมีความสนุกและได้ความรู้