ทัศนศึกษา ป.3-4
Get Adobe Flash player

         15 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน