ทัศนศึกษา ป.5-6
Get Adobe Flash player

          16 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนเสือศรีราชา ให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำรงชีวิตของสัตว์ และชมการแสดงของสัตว์ให้เห็นถึงความสามารถของสัตว์ที่สามารถฝึกจนสามารถแสดงให้นักเรียนได้ชมได้