ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Get Adobe Flash player

          21 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ไปทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง และ Parody art museum เพื่อให้นักเรียนเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้ใหม่ๆ