หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

อ่านเพิ่มเติม...

          17 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ได้ส่งครูเข้าประกวดครูดีเด่น ในระดับต่างๆ และได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

           16 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยานุกุล ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรครูดีศรี...ระะยอง จำนวน 4 ราย ได้แก่ ครูนิธิพัฒน์  เพชรช้าง ครูปาณิการ์  ต่อโชติ ครูจันทร์แรม  ศรีคุณ  ครูภัควลัญชญ์  กุลเรืองศรี และรับรางวัลครูผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ เป็นระยะเวลา 4- 9 ปี จำนวน 5 ราย ได้แก่
ครูนิติกร ประเสริฐ ครูอุบลรัตน์ ประเสริฐ ครูสุดาภรณ์  ผมงาม ครูสุวรีย์ สุขประสิทธิ์ ครูนิติยา ทิพย์นาง ณ โรงแรมสตาร์

อ่านเพิ่มเติม...

          12 มกราคม 2561 นายวันชัย  พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันเด็ก และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียน โดยภายในกิจกรรมมีการแสดงบนเวที มินิคอนเสิร์ตและการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เพื่อแจกของรางวัลแก่นักเรียนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

          2 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และท้องสนามหลวง เพื่อชมสิ่งของเครื่องใช้ที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งนิยมใช้ในพระราชพิธีต่างๆ เช่นพระราชรถ และเยี่ยมชมพระเมรุมาศ สถานที่พระราชทานเพลิงพระศพของรัชกาลที่ 9 

อ่านเพิ่มเติม...