หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

          24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และนำภาษาไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีกิจกรรมมามาย เช่น ซุ้มนิทรรศการ รัชกาลที่ 10 ซุ้มตอบปัญหาลายสือไทย การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวอักษรไทย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

          14 - 15 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรม ค่ายธรรมะ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตนเองให้มีสติ สมาธิอย่างสม่ำเสมอ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

          7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  พิริยะประภากุล ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อให้ครู นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

          5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย เพื่อให้กองลูกเสือไทยได้แสดงความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6 ) ซึ่งเป็นบิดาแห่งการลูกเสือไทย

อ่านเพิ่มเติม...

          1 กรกฎาคม 2560  กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ตัวแทนจังหวัดระยองได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย

อ่านเพิ่มเติม...