หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

          1 กรกฎาคม 2560 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารีสามัญ ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณ และเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย

อ่านเพิ่มเติม...

          29 มิถุนายน 2560 ได้จัดส่งนักเรียนเข้าแสดงในงาน เอกชนรังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง เพื่อสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นระยอง ให้เด็กๆ นักเรียน บคคลทั่วไปได้รับชม และเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น ไม่ให้จางหายไป

อ่านเพิ่มเติม...

          26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอก โดยมีกิจกรรมการแต่งกลอน การเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี การประกวดชุดรีไซเคิลเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย

อ่านเพิ่มเติม...

          20 มิถุนายน 2560 กองลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้ารอบทั้ง 3 กองเข้าประกวดแข่งขันระเบียบแถวระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านทับมา 

อ่านเพิ่มเติม...

          15 มิถุนายน 2560 กองลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 3 กอง ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารีสามัญ

อ่านเพิ่มเติม...