หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

          8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  พิริยะประภากุล คณะครู และบุคลากร นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์

อ่านเพิ่มเติม...

          โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย  พิริยะประภากุล เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน และผลงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

          คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันครู

อ่านเพิ่มเติม...

          ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันครู และกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วันที่ 16 มกราคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

           กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2559 งานชัยพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 32 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และใช้ทักษะด้านกีฬานำมาแข่งขัน และให้นักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...