หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

 

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล เป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาสัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

              โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล  ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลและการสรรหาบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 5 ตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

 

               ตำแหน่งที่จะคัดเลือก

                   -  ครูผู้สอน เอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง
                   -  ครูผู้สอน เอกปฐมวัย  1 ตำแหน่ง
                   -  ครูผู้สอน เอกสังคม 1 ตำแหน่ง
                   -  ครูผู้สอน เอกประถม 1 ตำแหน่ง
                   -  ครูผู้สอน เอกศิลปะ 1 ตำแหน่ง

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          ขอเรียนเชิญ นักเรียน ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง ร่วมงานราตรี ขาว-ฟ้า 57 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช ในงาน มีการแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้น อาหาร เครื่องดืม พร้อมบริการให้ร่วมสังสรรค์งานประจำปี "ราตรี ขาวฟ้า 57" 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล
 
เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภทนักเรียนเก่า และนักเรียนสอบชิงทุนการศึกษาของโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล
__________________________________________

อ่านเพิ่มเติม...

การรับนักเรียน
- รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ
- รับนักเรียน ชาย/หญิง อายุ 2 – 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม...